AUTOMATION SYSTEMautomation system หรือ ระบบอัตโนมัติ คือ การทำงานของเครื่องจักรตามที่คนสั่งงานไว้ล่วงหน้า (program) โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคน หรือสามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเองautomation system คือ ระบบการควบคุมแบบต่าง ๆ เช่น การทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน หม้อต้มและเตาอบ โครงข่ายโทรศัพท์ การบังคับทิศทางและการรักษาสมดุลในเรือ ในเครื่องบิน หรือยานพาหนะต่าง ๆ เพื่อลดการทำงานของคนให้มากที่สุด และงานบางงานไม่ต้องอาศัยคนช่วยอีกต่อไป
ระบบ automation system ในด้านอุตสาหกรรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานบางอย่างคนไม่สามารถทำได้ เช่น ในเตาหลอมที่มีอุณหภูมิสูงมาก, ในโรงงานนิวเคลียร์ซึ่งมีสารพิษ
ระบบอัตโนมัติ automation system ประสบความสำเร็จอย่างสูง ถูกนำใช้ในเครื่องจักรกลไฮดรอลิค นิวแมติกอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ซึ่งโดยปกติจะใช้ร่วมกัน ระบบที่ซับซ้อนเช่นโรงงานที่ทันสมัย เครื่องบินและเรือ มักใช้เทคนิคเหล่านี้ร่วมกัน
ประโยช์ของของระบบอัตโนมัติคือการช่วยประหยัดแรงงาน แต่ก็ยังใช้เพื่อประหยัดพลังงานและวัสดุ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพ ความถูกต้องและความแม่นยำของสายการผลิตได้อีกด้วย
automation system หรือ ระบบอัตโนมัติ คือ การทำงานของเครื่องจักรตามที่คนสั่งงานไว้ล่วงหน้า (program) โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคน หรือสามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเอง

ระบบอัตโนมัติใน เครื่องบิน เรือ และโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อดีและข้อด้อยของระบบ automation system

ข้อดีของระบบอัตโนมัติ

 • เพิ่มจำนวนสินค้าหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
 • ปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มคุณภาพของสินค้า
 • ปรับปรุงความทนทานของกระบวนการผลิตหรือสินค้า
 • ปรับปรุงความคงเส้นคงวาของกระบวนการผลิต
 • ลดแรงงานและค่าจ้างของคนลงได้มาก

โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือความคงทนในกระบวนการผลิต

 • ติดตั้งระบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลาในการทำงาน
 • ติดตั้งระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง
 • เปลี่ยนจากคนเป็นเครื่องจักรในงานที่เกี่ยวข้องกับงานหนักหรืองานที่น่าเบื่อหน่าย
 • แทนที่มนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่อันตราย เช่น งานเกี่ยวกับภูเขาไฟ, ดับเพลิง, โรงงานนิวเคลียร์ วางเคเบิลใต้น้ำ
 • การทำงานที่เกินความสามารถของมนุษย์ในด้าน น้ำหนัก ความเร็ว ความอดทน ความสูง และอื่น ๆ
 • ลดเวลาในการทำงานและการบริหารจัดการ ช่วยลดพนักงานเพื่อให้รับหน้าที่อื่นที่สูงขึ้นไป เช่น การบำรุงรักษาและการทำงานของกระบวนการอัตโนมัติ

ข้อด้อยของระบบอัตโนมัติ

 • มีปัญหาภัยคุกคามเรื่องความปลอดภัยและช่องโหว่ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบจะเชื่อมต่อกับอินเทอรฺเน็ตทำให้มีโอกาสโดนโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้ ระบบมีข้อจำกัดเรื่องสติปัญญาที่จำกัด ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาอยู่ และมีความอ่อนไหวต่อความผิดพลาดที่อยู่นอกขอบเขตของความรู้ที่กำหนดให้
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาไม่สามารถคาดเดาหรือมากเกินไป เนื่องจากต้องใช้ในการวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตในช่วงแรก และจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อมีการผลิตเป็นจำนวนมาก

automation system จึงมีความจำเป็นสำหรับยุคปัจจุบัน เนื่องจากค่าแรงที่สูงและผู้คนไม่นิยมใช้แรงงานในงานอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติจะค่อย ๆ เข้ามาแทนที่แรงงานจนเกือบสมบูรณ์ในยุคต่อไป


อ้างอิงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Automation