Inverter ปรับความเร็วรอบและขั้นตอนการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ปรับความเร็วรอบ เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในการปรับรอบการทำงานของมอร์เตอร์ (motor)
ซึ่งในการปรับมอร์เตอร์ให้เหมาะสมจะช่วยให้ระบบการทำงานถูกต้องและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับมอร์เตอร์ได้ด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ 

 1.  ลักษณะการทำงานเชิงกล

-  แรงบิดไม่คงที่ (Variable Torque Load) เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ 
-  แรงบิดคงที่ (Constant Torque Load) เช่น ลิฟท์ คอนเวเยอร์

 2. หาข้อมูลมอเตอร์จากเนมเพลท

หาค่ากระแสและกำลังมอเตอร์เมื่อขับโหลดเต็มกำลัง
การเลือกขนาดของ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะดูจากขนาดกระแสและกำลังของมอเตอร์ แต่กระแสที่พิกัดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อใช้ที่แรงดัน..แตกต่างจากเนมเพลทหรือความเร็วใช้งานต่างจากที่ระบุบนเนมเพลท เช่น มอเตอร์ 12 โพลทำงานที่ 540 รอบ/นาที จะกินกระแสสูงกว่ามอเตอร์ 4 โพล ทำงานที่ความเร็วรอบ 1750 รอบ/นาที ถึงแม้ค่ากิโลวัตต์จะเท่ากัน หาค่าความเร็วรอบมอเตอร์เมื่อทำงานเต็มกำลัง  การเลือกมอเตอร์เพื่อขับโหลดอย่างเหมาะสม เราจะต้องทราบค่าความเร็วและแรงบิดที่โหลดต้องการ เพื่อใช้ในการคำณวนค่ากำลังของมอเตอร์ (กำลังมอเตอร์= แรงบิด x ความเร็วรอบ )

 3. พิจารณาช่วงความเร็วรอบ,ความร้อนและประสิทธิภาพของมอเตอร์

ความเร็วรอบสูงสุดของมอเตอร์สูงกว่าความเร็วที่ 50 Hz

โหลดแบบแรงบิดไม่คงที่ 
(Variable Torque Load) 

การปรับตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมดวามเร็วของปั๊มและพัดลม เราควรตั้งค่าความเร็วสูงสุด (HSP) ไว้ที่พิกัดของอัตราการไหลที่เราต้องการ หากเราตั้งค่าไม่เหมาะสมจะทำให้มอเตอร์และปั๊ม ทำงานโอเวอร์โหลด 

โหลดแบบแรงบิดคงที่
 (Constant Torque Load)
การปรับตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องจักรแบบต้องการแรงบิดคงที่ เช่น สายพานลำเลียงที่ระดับความเร็วสูงกว่า 50 Hz จำเป็นจะต้องตรวจสอบดูความสามารถของมอเตอร์ก่อนว่าตลับลูกปืนที่เพลามอเตอร์ทำงานได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องดูอีกว่าจะมีชิ้นส่วนอย่างอื่นหลุดกระเด็นออกจากเครื่องจักรมาทำอันตรายคนหรือไม่

 4. แรงบิดตอนสตาร์ทของเครื่องจักร(Breakaway Torque)

พิจารณาความต้องการแรงบิดตอนสตาร์ทของเครื่องจักร (Breakaway Torque) Breakaway Torque หมายถึง แรงบิดตอนสตาร์ทออกตัวที่เครื่องจักรต้องการจากมอเตอร์ เพื่อให้เครื่องจักรหมุนได้และเป็นตัวกำหนดค่ากระแสที่พิกัดของอินเวอร์เตอร์ด้วย ส่วนใหญ่จะบอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของแรงบิดเมื่อเครื่องจักรทำงานเต็มที่ (Full Load)  Breakaway Torque ของเครื่องจักรแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน เมื่อเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ ต้องพิจารณาค่านี้เสมอ ถ้าหากเราเลือกค่านี้ผิด จะทำให้อินเวอร์เตอร์ทำงานไม่ได้และมอเตอร์จะไม่สามารถสตาร์ทออกตัวได้

 5. การเร่งความเร็ว(Acceleration Requirement)

การเร่งความเร็วในช่วงเวลาที่ต้องการ (Acceleration Requirement) การเร่งความเร็วของมอเตอร์เพื่อให้เครื่องจักรเดินที่ความเร็วรอบที่ต้องการ มอเตอร์จะใช้ กระแสจากอินเวอร์เตอร์ ไปสร้างแรงบิดอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่า “Acceleration Torque ”

ข้อควรจำ
 สำหรับการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์เราจะต้องพิจารณา Acceleration Torqueให้ถูกต้อง ถ้าเราเลือกผิดจะมีปัญหาดังนี้ 

1) การปรับตั้ง Acceleration Torque ผิดจะทำให้อินเวอร์เตอร์ตัดวงจร (Trip, Fault)
2) หากปรับตั้ง Acceleration Torque สูงมากเกินไปจะทำให้เครื่องจักรเสียหายได้

 6. การลดความเร็ว (Deceleration Requirement)

ในการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ ทำไมต้องพิจารณา Deceleration Torque ?
1) ขณะมอเตอร์ลดความเร็ว มอเตอร์จะจ่ายพลังงานคืนให้กับระบบและตัวอินเวอร์เตอร์ดังนั้นถ้าเราตั้งค่าไม่ถูกต้องจะทำให้อินเวอร์เตอร์ตัดวงจร (trip, fault)
2) แรงบิดขณะลดความเร็ว (Deceleration Torque) หากมีค่าสูงเกินไป สามารถทำให้เครื่องจักรเสียหายได้

 7. สภาพแวดล้อมในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์

สภาพแวดล้อมในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์  เราจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้ 
1) อุณหภูมิรอบข้าง โดยปกติอุณหภูมิรอบข้างของอินเวอร์เตอร์จะถูกกำหนดไว้ที่ 0-50 องศาเซลเซียส 
หากท่านนำไปติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส ท่านจะต้องเพิ่มขนาดกิโลวัตต์ของอินเวอร์เตอร์ด้วย 
2) ความชื้นในบริเวณที่ติดตั้ง 
3) ความสามารถในการป้องกันฝุ่นและน้ำ

สอบถามข้อมูล-รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9444511

เซ็นเซอร์ ( Sensor ) ในด้านอุตสาหกรรม

  
Sensor ในด้านอุตสาหกรรมนั้น ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างมีบทบาทที่สำคัญเลยทีเดียว 

โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิต แบบอัตโนมัติ เพราะว่าตัวเซ็นเซอร์นั้น จะทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบ

หรือตัววัดเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จากกระบวนการการผลิต  ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตำแหน่ง ควบคุมปริมาณ 

หรือคัดแยกชิ้นงานเองก็ดี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก อีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างดี วิธีเดียวที่จะทำให้ตัว เซ็นเซอร์ 

เป็นอีกหนึ่งระบบที่จะดำเนินการผลิตได้ อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพได้อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่ามีคุณภาพ 

และเหมาะสำหรับงานในด้านอุตสาหกรรม เป็นอย่างมากด้วย


โดยตัว เซ็นเซอร์ นั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ 

ที่จะเอาไว้เป็นเซนเซอร์ในการตรวจจับ โลหะ หรือ อโลหะ ในงานอุตสาหกรรมได้ด้วย ซึ่งตัวนี้นั้นจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ที่ค่อนข้างดี สำหรับงานอุตสาหกรรมในด้านโลหะ ส่วนอีก 
ตัวคือ Fiber Optic Sensor ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่มีทั้ง 

แบบสะท้อนวัตถุโดยตรง และแบบแยกตัวรับ ตัวส่ง ซึ่งระยะการตรวจจับขึ้นอยู่กับ ชนิดหรือรุ่นและมีคุณสมบัติ

ของใยแก้ว นำแสงเหมาะสำหรับงานที่ ใช้ตรวจจับในวัตถุชนิดเล็กๆ ใช้งานในพื้นที่ที่มีที่ติดตั้งน้อยตัวนี้ 

จึงเหมาะเป็นอย่างมาก สำหรับงานในลักษณะด้านนี้ หรือนานและ อุตสาหกรรม ด้านนี้อีกด้วย


ส่วน โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ นั้นจะถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ ที่จับวัตถุและมีหน้าที่เป็นสวิตช์ลำแสง 

ใช้ตรวจสอบวัตถุได้อย่างดี และได้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้ และมีระยะในการตรวจจับวัตถุที่ไกล และตอบสนองความเร็ว 

หรือตรวจจับวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัสอีกด้วย มีหลายแบบและตามลักษณะใช้งานใน โรงงานอุตสาหกรรม ไฟฟ้า 

เช่นการรับส่งในตัวเดียวกันหรือการรับส่งที่ใช้แผ่นสะท้อน ซึ่งถือได้ว่า เซ็นเซอร์ แต่ละตัวนั้นค่อนข้างที่จะมีความสําคัญ 

และมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ ในงานด้านอุตสาหกรรม จึงไม่แปลกใจเลยที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือก 

หนึ่งช่องทางที่ดี ที่จะสามารถตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการ ให้กับโรงงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


สำหรับคนที่กำลังมองหาหรือต้องการที่จะซื้อต่อ เซนเซอร์ ไปใช้ในด้านงาน อุตสาหกรรมโรงงานของคุณแล้วนะ

บอกได้เลยว่า คุณมาถูกที่แล้วเพราะว่าทางเรานั้น ได้ 
ขายsensor omron ที่ดีและมีคุณภาพ แล้วต้องยอมรับเลยว่า

เรานั้นคัดสรร แต่ผลงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพ ให้คุณนั้นได้เข้ามาทำการเลือก หรือทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา 

เมื่อคุณได้เข้ามาที่ร้านของเรา แล้วนั้นคุณแทบจำไม่ต้องไปที่ไหนเลยก็ว่าได้ เพราะว่าเรานั้น 
ขายsensor omron ที่ดี

และ มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยาอีกด้วย

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่  เอ ออโตเมชัน  โทร. 02-9444511

การทำงานของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในโรงงาน อุตสาหกรรม แต่ละชนิด

 อะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้านิวเมติกส์ และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน  มีมากมายอยู่หลายชนิดด้วยกัน  แต่ละชนิดก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป  เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการเลือกใช้งาน  วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้านิวเมติกส์ และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน แต่ละชนิดกัน

1. PLC - ตัวควบคุมเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ  โดยภายในมี Microprocessor เป็นมันสมองที่สำคัญของ PLC  มีส่วนที่เป็น Input และ Output ในส่วนขิง Output จะใช้ต่อออกไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมาย
2. Servo - เป็นตัวควบคุมการขับเคลื่อน อุปกรณ์สำหรับควบคุมมอเตอร์หรือระบบขับเคลื่อนต่างๆ ด้วยการตรวจสอบสัญญาณจากระบบขับเคลื่อนและปรับค่าให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
  
3. Inverter - คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ  กระแสไฟฟ้าสลับที่ได้นั้น  จะเป็นแบบเดียวกับที่ปลั๊กไฟตามบ้าน  ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์ พัดลม สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าตรง
4. HMI จอ Touch Screen - การใช้งานรวมกันระหว่าง PLC Programming กับ เครื่องคอมพิวเตอร์
จึงเรียกว่า HMI(Human Machine) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักรเพื่อควบคุมและเป็นจอแสดงผล
5. Breaker - ทำหน้าที่ป้องกันกระแสลัดวงจร ไฟรั่ว เมื่อมีกระแสในวงจรเกินพิกัดที่ Breaker สามารถรับได้  หน้าสัมผัสของเซอร์กิต Breaker จะเปิดวงจรทำงาน
6. Relay - อุปกรณ์ช่วยเพิ่มความหน้าเชื่อถือของระบบจ่ายพลังงาน  เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็กซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานช่างอิเล็คทรอนิกส์ได้มากมาย 
7. Counter/Timer - เป็นการประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอล และระบบของไมโครคอลโทรลเลอร์ในการนับจำนวนสัญญาณ Input  โดยสัญญาณ Input ที่ว่าจะเป็นสัญญาณ พัลส์ เท่านั้น ในการนำจำนวนของสัญญาณ พัลส์จะมีค่าของระดับสัญญาณที่เป็นตัวบ่งบอกได้ค่าระดับสัญญาณที่มีลอจิกเป็น 0 หรือ 1 นั้นจะต้องมีระดับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่
8. Cylinder - เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลมเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง อุกรณ์ที่เปลี่ยนในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล
9. Filter Regulator - เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำความสะอาดลมก่อนที่ลมจะเข้าไปในระบบวงจรนิวเมติกส์
10. Motor - เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวด  ที่อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก ทำให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน
11. Power Supply - ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานอิเล็คทรอนิกส์ เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณืต่างๆและสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจากไฟสลับโวลต์สูงเป็นแรงดันไฟตรงโวลต์ต่ำได้
12. Sensor - ปัจจุบันมีการนำมาใช้มากทางด้านอุตสาหกรรมเปรียบเสมือนประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ปาก ที่จะรับรู้เพื่อส่งข้อมูลให้คอนโทรลเลอร์อีกที
13. Solenoid  Valve- อุปกรณ์เปิด-ปิด ทั้งลม น้ำและน้ำมัน
14. Switch - อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อการทำงานกับงานระบบควมคุมอัตโนมัติต่างๆ

15. Temperature - เครื่องควบคุมอุณภูมิ การวัดค่าสัญญาณ Input เข้ามา แล้วส่งต่อไปยัง Output


หากสนใจหรือมีความต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าดังข้างต้นนี้  เรามีขายอะไหล่เครื่องจักรครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทั้งมือ1 และมือ2
ให้เลือกซื้อตามการใช้งานของคุณลูกค้า
สนใจติดต่อ 02-9444511 หรือ sales@a-automation.co.th

Servo motor เสียทำไงดี     เชื่อได้เลยว่าหลายคนนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาและน่าหงุดหงิดใจ อยู่พอสมควรสำหรับกรณีที่ว่า

เจ้าตัวเซอร์โว นั้นชอบเสียบ่อยๆ หรือไปซื้อตัวที่ไม่ค่อยได้มาตราฐานมา จึงทำให้ Servo motor
 นั้น

ใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้นั้นจะหมดไปอย่างแน่นอนครับ 

ถ้าเลือกที่จะมาใช้บริการกับเรา เลือกที่ใจไว้วางใจใน 
Servo motor ของเรา เราบอกได้เลยครับว่า

เรานั้นมีสินค้าคุณภาพหลากหลายมากมาย มาให้คุณได้เลือกสรรกันเป็นอย่างดีอีกด้วย 

ในชนิดที่เรียกว่า ของดีทั้งหมดนั้นอยู่ที่เรา และเรานั้นก็เลือกที่จะ 
ขายServo motor คุณภาพดี

อย่างที่ร้านอื่นๆไม่มี มาก่อนอย่างแน่นอนครับ ไว้ใจเราได้เลย
     กรณีที่ว่า Servo motor เสียบ่อยๆนั้น ต้องบอกเลยครับว่าเกือบทั้ง 100% คือ Encoder เสียครับ 

ขดลวด ไม่ไหม้ง่ายๆ แน่นอน เพราะตัว Servo Drive
 มีวงจร Detect กระแสขาด กระแสเกิน อะไรเยอะแยะ 

แบริ่งใน 
Servo Motor ร้อยทั้งร้อย เป็นแบบ ระบบปิด จารบีไม่หลุดไปไหน ใช้เกิน 10 ปี ไม่ต้องเปลี่ยน

ซึ่งเอ็นโค้ดเดอร์ จะเสีย ก็หาสาเหตของปัญหายาก เหมือนการเสียของอุปกรณ์ ส่วนใหญ่คือจะมีสภาพ

ที่เสื่อมสภาพ และอีกอย่างที่จะทำให้ระบบของเซอร์โวนั้นทำงานไม่ได้ ก็คือชุดไดร์ฟพัง ซึ่งชุดไดร์ฟเสีย 

ก็มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการบวม ทำให้วงจรควบคุมนั้นเสีย และอีกอย่างคือพวกอุปกรณ์ ไดร์ฟเสีย 

ซึ่งเรียกได้ว่า 
Servo motor ต้องมี feed back จะใช้ดีซีมอเตอร์ ต่อกับเกียรทดรอบจะได้แรงบิดสูง 

แล้วใช้ตัวต้านนปรับได้ ติดไว้ที่ปลายหมุน เพื่อจะบอกตำแหน่งหมุนที่แน่นอนเสมอ 
Servo ต้องเป็นชนิด Output แบบ Transisor เนื่องจากสามารถความถึ่ที่สูงกว่า Output แบบ Relay หรือแม้กระทั่ง Position Module แต่ค่าที่ Generate ออกมาไม่สามารถไปขับ Servo ได้โดยตรง ต้องส่งเข้า Servo Driver หรือ Servo Controller แล้วแต่ จะเรียก แล้ว Drive แต่ละตัวก็จะอ่านและแปลงค่าที่รับมา ไปขับ Servo Motor อีกที 

ที่เคยทำมา PLC
 เป็นการเขียน Program ส่วนการขับ Servo เป็นหน้าที่ของไดร์ฟครับ
     บอกได้เลยครับว่า ปัญหา Servo Motor เสียจะหมดไปอย่างแน่นอน ถ้าเลือกที่จะใช้บริการกับเรา 

เพราะเรานั้นมีการ 
ขายServo Motor คุณภาพดีมากมายหลากหลายยี่ห้อ รับรองได้เลยครับว่า

ถ้าเลือกใช้บริการกับร้านของเรา จะไม่มีปัญหาคาใจ หงุดหงิดใจ ในการทำงานของตัว เซอร์โว อย่างแน่นอนครับ

เรียกได้ว่าซื้อของร้านเราไปแล้ว ก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยก็ว่าได้ครับ รับประกันเลยว่าสินค้า

ของร้านเรานั้นจะตอบโจทย์ให้แก่คุณได้อย่างแน่นอนครับ

สอบถามพูดคุยปรึกษากันได้นะครับ ที่ เอ ออโตเมชัน 02-9444511 ครับ

อินเวอร์เตอร์ มิตซูบิชิ ราคาถูก หาซื้อได้จากที่ไหนดี??

หากคุณกำลังต้องการมองหาซื้อ อินเวอร์เตอร์ Inverter Mitsubishi คุณภาพดีๆ 
แต่ราคาประหยัดและถูก มีให้เลือกมากมายหลายรุ่น หลายราคา ทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสอง แวะมาชมมาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะ ที่ เอ ออโตเมชัน และ เอ รีไซเคิล ซ.รามอินทรา 34 สินค้าเรานำเข้าเอง มีสินค้าสต๊อกเอง เราจึงมีสินค้ามากมายพร้อมส่งให้ลูกค้าแน่นอน 
ถ้าสินค้าหมด เราสามารถสั่งสินค้าให้ได้ค่ะ บริการพิเศษจากทางร้านนะคะ เรามีบริการเทสสินค้าให้ลูกค้าก่อนขายออกไป จากช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจองเราใชงานได้แน่นอนหากตัวไหนใช้ไม่ได้ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที แวะมาได้นะคะทางร้านมีสินค้าให้เลือกมากมาย หลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น ขาย Inverter Mitsubishi  FR-A500 Series FR-A700, FR-D700, FR-E500, FR-E700, FR-F700, FR-F800 Series และอีกหลายๆซีรี่ย์ ใช้กับงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานหนัก งานกลาง งานพัดลม และงานเบา สอบถาม ไฟเข้า 220V/ 380V เฟส1PH  3PH แรง วัตต์ เพื่อที่จะเลือกนำไปใช้งานได้ถูกต้อง เหมาะกับงาน 
INVERTER MITSUBISHI

>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A540-5.5K,5.5KW 380V 7.5แรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A520-45K, 200v 60แรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A720-0.4K,0.4KW 220V ครึ่งแรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A720-0.75K,0.75KW 220V 1แรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A720-1.5K,1.5KW 220V 2แรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A740-2.2K,2.2KW 380V 3แรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A720-3.7K,3.7KW 220V 5แรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A720-5.5K,5.5KW 220V  7.5แรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A720-7.5K,7.5KW 220V  10แรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A720-11K,11KW 220V  15แรง งานหนัก
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-A840-30K-1,380v 40แรง
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-D720-0.4K,0.4KW 220V ครึ่งแรง งานเบา
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-D720S-0.75K,0.75kw 220V 1แรง 1PH  งานเบา
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-D720-2.2K, 2.2KW 200V 3แรง งานเบา
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-D720-3.7K,3.7KW 220V 5แรง งานเบา
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-E720-0.4K,0.4KW 220V ครึ่งแรง งานกลาง
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-E720-0.75K,0.75KW 220V 1แรง งานกลาง
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-E720-1.5K,1.5KW 220V 2แรง งานกลาง
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-E720-2.2K,2.2KW 220V 3แรง งานกลาง
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-E720-3.7K,3.7KW 220V 5แรง งานกลาง
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-E740-5.5K-CHT,5.5KW 380V 7.5แรง งานกลาง
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-E720-7.5K,7.5KW 200V 10แรง งานกลาง
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-F840-2.2K-1
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-F740P-7.5K
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-F740-7.5K, 7.5KW 380V 10แรง งานพัดลม
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-F740P-11k,11KW 380V 15แรง งานพัดลม
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-F740-S75K-CHT,380v 100แรง
>> ขาย Inverter Mitsubishi รุ่น FR-F740P-90KW, 380V 120แรง งานพัดลม

   ขายอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า นิวเมติกต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงาน
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสอง
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-9444511-13
mail:Sales@a-automation.co.th

เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม


สำหรับการทำงานที่ราบรื่น หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ และเครื่องจักรเหล่านี้นั้นค่อนข้างที่จะสามารถตอบโจทย์

ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ในการดำเนินงาน ที่ราบรื่นถือได้เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่จำเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้

สำหรับการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ของเครื่องจักรและระบบการทำงานต่างๆ อาจจะเป็นการเพิ่มการใช้งานของเครื่องจักร

และลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้เป็นอย่างดี และมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นได้ถูกนำมาใช้ในเครื่องจักรหนัก

หรือเครื่องมือในสมัยใหม่ ในด้านของความแม่นยำ และความรวดเร็ว และความเชื่อถือได้ในความปลอดภัยของการทำงานได้อีกด้วย

ซึ่งถือได้ว่าเครื่องจักรในปัจจุบันนี้นั้น ค่อนข้างที่จะมีความสามารถเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และมีประสิทธิผลที่เป็นที่ยอมรับ

และพิสูจน์ได้แล้วว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริงด้วย
เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม นั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณสามารถผสมผสาน รวมระบบมาตรฐานและองค์ประกอบ

ในการผลิตแต่ละอย่างได้เป็นอย่างดี เลยก็ว่าได้ว่าจะเป็นการผลิต แบบอัตโนมัติหรือ ชุดในการทำงานโดยใช้คนงาน ก็สามารถทำได้ด้วย

และยังสามารถนำมาใช้งาน โดยตรงและพร้อมที่จะปรับแต่งเล็กน้อย ในการผลิตของคุณได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้

ทั้งนี้มันอยู่ในข้อที่กำหนด และขอบเขตในการทำงานเพื่อ จะเป็นอุปกรณ์ สำหรับ โลหะที่ทันสมัย และประสิทธิภาพที่สุด

หรือเครื่องจักร สำหรับเชื่อมวัสดุที่มีความหลากหลาย ซึ่งเหล่านี้นั้น ก็แล้วแต่หน้างานหรือเนื้องาน ที่คุณทำได้ อย่างเฉพาะเจาะจงอีกด้วย

และต้องยอมรับเลยว่า โรงงานหรือเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้นั้น ค่อนข้างที่จะดีและมีความสามารถ ในการตอบโจทย์

ต่อใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างดี เลยทีเดียวที่จะเปิดโอกาสให้ คุณนั้นสามารถหา

เครื่องจักร ที่ดีมีคุณภาพในปัจจุบัน มาใช้ได้เป็นอย่างดี

จึงทำให้เครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมนี้นั้น ค่อนข้างที่จะดีมีความสามารถเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถ

ในการผลิตและเพิ่มคุณภาพ ให้แก่การดำเนินงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม ว่าจะเป็นการควบคุมการผลิต ระบบการเคลื่อนย้าย

ระบบการจ่ายพลังงาน หรือการผลิตอุปกรณ์ควบคุม หรือการควบคุมเชิงตัวเลข ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

นอกจากนั้น ยังถือได้ว่าเป็นเครือข่ายในการควบคุม ในการผลิตได้เป็นอย่างดี และ สำหรับใครที่กำลังมองหา 
เครื่องจักรมือสอง อยู่นั้น

บอกได้เลยว่าเรานั้น ได้มีการจัดจำหน่าย 
อะไหล่เครื่องจักรมือสอง ที่ดีและมีคุณภาพเป็นอย่างมาก และต้องยอมรับเลยว่า

สินค้าของเรานั้นมีคุณภาพที่สุดเท่า ที่ใครหลายๆคน จะหาได้และมีมากมาย หลากหลายยี่ห้อ ให้คุณได้เลือกอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็น plc inverter touch screen hmi servo sensor timer counter temperature เครื่องจักรขนาดเล็ก-ใหญ่

ยี่ห้อ mitsubishi omron yaskawa toshiba keyence fuji proface panasonic danfoss sumitomo yamato espec

และสินค้าอื่นๆ ยี่ห้ออื่นๆอีกมากมาย