คุณสมบัติของ PLC

คุณสมบัติของ PLC

1. ระบบควบคุมมีขนาดเล็ก โดยสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในรูป Software ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง จึงช่วยลดขนาดของระบบให้เล็กลง เช่น มีตัวตั้งเวลา ตัวนับจำนวน รีเลย์ หน้าสัมผัสต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้ ไม่จำกัดจำนวนอยู่ภายในตัวของ PLC ซึ่งถ้านำตัวตั้งเวลาที่ใช้กับระบบรีเลย์ 6 ตัวมาวางรวมกันจะมีขนาดใหญ่กว่า PLC 1 ตัว

2. ลดภาระการเดินสายไฟ เนื่องจาก PLC ทำงานอยู่ในรูปของSoftware ทำให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เสมือนจริงอยู่ภายใน ช่วยลดภาระเรื่องสายไฟได้เป็นจำนวนมาก

3. สามารถเปลี่ยนแปลงวงจรได้ง่าย ลดเวลาในการออกแบบวง และได้วงจรมีประสิทธิภาพ

ขายPLC MITSUBISHI
ขาย PLC OMRON
ขายPLC KEYENCE
ขาย PLC NAIS
ขาย PLC Allen Bradley
ขาย PLC Hitachi
ขาย PLC Siemens
ยังขาย PLC ยี่ห้ออื่นๆ และอะไหล่เครื่องจักรอีกมากมาย
สินค้าราคาถูก คุณภาพดี

A-Recyclegroup
โทร02-9444781, 02-9445758, 02-9446166